Navn / Firmanavn*

  Adresse*

  Telefon*

  E-post*

  Hvem skal faktureres? (Firma/Borettslag/Person)*

  Hvorfor trenger du/dere hjelp/utrykning*:

  Har du ansvar for å rekvivere oss*:

  Hvilken rolle har du til å rekvivere oss:*

  Betingelser og informasjon
  * Service som vi tilbyr kun for nødsituasjoner
  * Alle henvendelser som ikke gjelder øyeblikkeling hjelp tas på normal arbeidstid, slik som fjernkontroll bestilling og andre servicer som ikke haster.
  * Reklamasjoner tas ikke på kveldstid/helger, de utføres kun i ukedager, i normal arbeidstid 07:30 - 15:30 mandag til fredag.
  * På vakt må reklamasjoner betales i sin helhet med fulle utrykningspriser, vi følger håndverksloven og utfører dette inne rimelighetens tid. (innen 1-3 arbeidsdager).
  * For å kunne bestille oss på vaktutrykning etter normal arbeidstid (etter 15:30 - 07:30) være ansvarlig for at du har lov til å bestille oss og gå god for faktura som kommer etter utrykningen.
  * Man kan ikke rekvirere oss på vaktutrykning for annen part, de som bestiller er de som betaler.

  Priser for vaktutrykning: 2990 eks. mva
  Timepris fra første påbegynte time: 1990 eks. mva
  Driftsutgifter Øvre Romerike: 510 eks. mva
  Driftsutgifter Oslo/Viken: 790 eks. mva
  Driftsutgifter Hedemark: 790 eks. mva
  Driftsutgifter Øvrige: 950 eks. mva

  I tillegg kommer eventuelle deler og smøring.