Vakt

VAKT-TELEFON: 63 97 34 50

Vi har vakt 24/7 – 365 dager i året.

Om uhellet er ute midt på natta eller midt under julemiddagen, så er vi å få tak i og kan hjelpe dere.

Enten på telefon eller at en av våre dyktige teknikere rykker ut.

Om dere tegner serviceavtale, så vil vi også stille garantitid på utrykningstiden.

Kontakt oss for priser og tilbud på serviceavtale.

Sameier og firmaer:
Vi rykker kun ut ved beskjed fra personer med fullmakt til å rekvirere oss, slik som styret eller vaktmestere.