Serviceavtale

Vi tilbyr serviceavtaler som sørger for høy driftssikkerhet og lave kostander! En serviceavtale med årlig ettersyn sørger også for at myndighetenes krav til ettersyn og internkontroll rutiner blir overholdt.

En serviceavtale med årlig ettersyn innebærer at vi følger opp anlegget og utstyret etter avtalte intervaller, hvor vi går over utstyret, smører, etterfyller og gjør nødvendige justeringer. Man vil i etterkant få tilsendt en rapport og sjekkliste, samt forslag til utbedringer som bør gjøres.

Kontakt oss for ett uforpliktende tilbud 63 97 34 50 eller post@industriporter.as