Rehabiliteringsløsninger

Rehabiliteringsløsninger

Rehabilitering handler i første rekke om å tilpasse funksjonaliteten i den nåværende bygningen til brukernes behov. Målet med rehabilitering handler vanligvis om oppgradering av bygningen.

Eldre garasjer har ofte liten eller ingen sideklaring eller overhøyde, og våre rehabiliteringsløsninger gjør det derfor mulig å montere leddporten i åpningen. Resultatet blir forbedret funksjonalitet og brukervennlighet - og et flott utseende.

UniPro RenoSystem

UniPro RenoSystem passer til alle bygninger der det planlegges rehabilitering.

Garasjeportens konstruksjon passer enhver monteringssituasjon, enten det er begrenset overhøyde eller sideklaring, eller ujevne overflater i garasjen. Porten leveres med passende overfelt og karmkledning, og overlapper ujevnheter inntil porten.

RenoSystem løser en lang rekke potensielle problemer som kan oppstå ved utskifting av garasjeporten. Porten monteres direkte på eksisterende overflater med spesialbraketter, og sammen med overfelt og karmkledning oppnås et enhetlig resultat.

RenoSystem - MONTERINGSALTERNATIVER

Montering bak åpningen – med overfelt og karmkledning bak åpningen

Montering i åpningen – med overfelt og karmkledning i åpningen

Montering i åpningen – med overfelt og karmkledning foran åpningen

LEDDPORTER INNFESTING

En moderne og funksjonell løsning gjør det mulig å montere leddporten uansett monteringssituasjon i din garasje. Karmsettet fungerer som en ramme og dekker beslaget, som ellers blir skjult bak karmen.
Kontruksjonen er fremstilt av korrosjonsbestandig galvanisert stål, og ettersom karmsettet også kan monteres i åpningen vil garasjen framstå som en komplett enhet.

RENOVERINGSSETT SIDE- OG OVERFELT

Garasjeportåpningen kan bli skadet i prosessen ved utskifting av garasjeporten.
Ekstra side- og overfelt i samme farge som porten vil skjule eventuelle skader eller ujevnheter rundt portåpningen.

RENOVERINGSSETT KLEDNINGSPANEL

Denne løsningen gjør det mulig å matche garasjefronten med samme design som garasjeporten.

En perfekt løsning for eiere av rekkegarasjer som foretrekker en enhetlig stil, der porter og garasje blir en del av samme bygningsmiljø.

UniPro Nano80

UniPro Nano80s design er spesialutviklet for bygninger der det på grunn av lav overhøyde normalt ikke er plass til portåpner.

Takket være den spesielle skinneprofilen, kan UniPro Nano80 monteres med portåpner der det kun er 80 mm overhøyde, og du oppnår optimal brukerkomfort. Velg mellom forskjellige design og mange fargemuligheter som gjør det mulig å tilpasse garasjeporten til både tradisjonelle og moderne bygninger.